Navegación: Inicio Publicacións Outras publicacións 
Usuario
Contrasinal:

A fenda dixital - 2012

A fenda dixital - 2007

A elaboración e adaptación dos materiais curriculares

Libros
· A fenda dixital: as TIC, entre a escola e a comunidade
· Actividades e recursos educativos dos museos de Galicia
· A Educación no rural en Galiza
· A fenda dixital e as súas implicacións educativas
· A Escola, ¿Punto de encontro entre o profesorado e educadores/as sociais? Montserrat Castro Rodríguez et al.
· Este camiño que fixemos xuntos. Antía Cal
· A educación en España durante o Sexenio Revolucionario. Mercedes Suárez Pazos
· A elaboración e adaptación dos materiais curriculares. Xesús Rguez. Rguez. (Coord.)

Memorias de NEG
· Memoria 25 anos NEG
· Memoria 20 anos NEG
· Memoria 10 anos NEG

Modelos de Normalización Lgca.
· Modelo de Normalización Lingüística para o Sistema Educativo Galego (1999)
· Modelo de Normalización Lingüística para o ensino (1989)
· Un Modelo de Normalización Lingüística para o Sistema Educativo Galego (1988)

Outros documentos
· Os movementos de renovación pedagóxica e a renovación educativa na Galicia dos anos 90 (1996)
· NEG ante a xornada escolar (1992)
· Medidas para mellora-la Escola Pública Galega (1990)
· Nova Escola Galega Informa 1 (1989)
· Unha escola pública galega. Proxecto educativo de NEG (1989)
· Materiais de debate VI Asemblea (1989)
· A reforma a debate (1988)

Actividades e recursos educativos dos museos de Galicia

A Escola, ¿punto de encontro entre o profesorado e educadores/as sociais?

A educación no rural en GalizaNova Escola Galega - San Clemente 18-baixo - 15705 Santiago de Compostela - Tel/Fax 981 562 577 - neg@mundo-r.com