Navegación: Inicio Actividades Actividades realizadas Ano 2008 III Ciclo de Cine e Historia: A guerra continúa 
Usuario
Contrasinal:

A Actividade

Secretaría
Ficha de inscrición
Programa

Pechada a matrícula
NON QUEDAN PRAZAS NO III CICLO DE CINE E HISTORIA
As 120 prazas previstas para o III Ciclo de Cine e Historia foron xa cubertas. O aforo do local, e mesmo o sentido xenérico da actividade, desaconsellan a admisión de máis persoas das previstas inicialmente. Por esta mesma razón a asistencia na sala queda reservada ás persoas matriculadas, non sendo posible que persoas alleas á actividade estean presentes, ben na proxección dalgunha das películas, ben nas conferencias, ben nos debates.  

Presentación
Xustificación da actividade:

A Asociación Cultural Sine Nómine está formada por profesorado fundamentalmente de Xeografía e Historia e Ciencias Sociais de ensino secundario e universitario, que se sente preocupado pola historia do presente e por como esta historia pode ser explicada nas aulas desde unha perspectiva crítica. Na actualidade non hai que esquecer o revisionismo histórico que nos invade e a utilización política que se fai da mesma.

Desde esta perspectiva está na intención do colectivo axudar e dar ao profesorado ferramentas de traballo para que nas aulas se incorporen tanto o cine documental como unha aprendizaxe dinámica e aberta ao diálogo cos rapaces e rapazas, polo que os documentais escollidos tratan sempre dunha problemática candente, actual e que promove unha mirada crítica á historia que nos ocupa.

Engadiuse a cada documental unha conferencia de persoas expertas na materia nun intento de abrir horizontes de pensamento, discusión e reflexión, imprescindibles para que o profesorado poida apoiarse en argumentos sólidos á hora de traballar o tema na clase.

De cara ao alumnado tamén se entregará durante o desenvolvemento do Ciclo material didáctico que facilite a preparación do traballo de aula.

Obxectivos previstos:

  1. Poñer de manifesto a importancia de introducir nos currícula os problemas do mundo actual.
  2. Concienciar ao profesorado da necesidade de transmitir nas aulas valores como a solidariedade, a tolerancia, etc.
  3. Sensibilizar aos asistentes da posibilidade do uso do cine como material de traballo na aula.
  4. Dotar ao profesorado de materiais concretos relacionados co currículo da materia de Historia Contemporánea.
  5. Actualizar coñecementos e presentar un estado da cuestión dende o punto de vista historiográfico sobre algúns aspectos do currículo da materia de Historia Contemporánea.
  6. Facilitar o encontro entre o profesorado de primaria e secundaria e as persoas que traballan no mundo da realización de documentais.
  7. Influír nos asistentes para mobilizar as ideas e espertar o espírito crítico diante de problemas que por seren coñecidos, moitas veces non reflexionamos sobre eles.


Documentación

Galería de imaxes

Seleccione unha categoría na lista desplegable para amosar as súas imaxes.

A Asociación Cultural Sine Nomine

Ficha técnica
ACTIVIDADE COORGANIZADA POLA ASOCIACIÓN CULTURAL SINE NOMINE E POR NOVA ESCOLA GALEGA

Título da actividade:
III Ciclo de Cine e Historia: "A guerra continúa"

Datas de celebración:
17, 24 e 31 de xaneiro; 7, e 14 de febreiro de 2008
Lugar de celebración:
SALÓN DE ACTOS DA FACULTADE DE CIENCIAS POLÍTICAS E SOCIAIS, Campus Sur (Avda. Dr. Ángel Echeverri, s/n). Santiago de Compostela

Destinatarios/as:
Profesorado de Ensino Secundario do ámbito das Ciencias Sociais.
Profesorado de Ensino Primario e Secundario en xeral.
Profesorado dos distintos niveis educativos e outros profesionais da educación.

Nº máximo de participantes:
120, por rigorosa orde de inscrición.

Nº de horas:
21 (homologación da Consellería de Educación en trámite)

Cotas de inscrición:
Ata o 13 de xaneiro de 2008
Ordinaria: 10 €
Socios/as de Sine Nómine, socios/as de NEG, parados/as e estudantes: 5 €

Desde o 14 de xaneiro de 2008
Ordinaria: 15 €
Socios/as de Sine Nómine, socios/as de NEG, parados/as e estudantes: 10 €

Forma de pagamento:
Entrega ou transferencia bancaria á conta de NEG en Banesto 0030 – 6149 – 15 – 0298019273

Inscrición:
Achega do boletín de inscrición xunto co xustificante do pagamento á sede de NEG

Nova Escola Galega - San Clemente 18-baixo - 15705 Santiago de Compostela - Tel/Fax 981 562 577 - neg@mundo-r.com